ศธจ.แพร่ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

วันที่ 15 กันยายน 2566 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึก…

ศธจ.แพร่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพ การตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 14 กันยายน 2566 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึก…

ผู้แทน ศธจ.แพร่ ร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินและสะท้อนบทเรียนการดำเนินงาน (Lesson Learn)

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นางรุ่งท…

ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 14 กันยายน 2566 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึก…

ศธจ.แพร่ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ 14 กันยายน 2566 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึก…

แผนที่ ศธจ.แพร่

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2564

รายงานงบเที่ยบยอดเงินฝาก ประจำปี 2565

ระบบฐานเงินเดือนข้าราชการ

Polls

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของสนง.ศธจ.แพร่

  • มาก (66%, 76 Votes)
  • มากที่สุด (23%, 27 Votes)
  • ปานกลาง (11%, 13 Votes)
  • น้อย (0%, 0 Votes)
  • น้อยที่สุด (0%, 0 Votes)

Total Voters: 124

Loading ... Loading ...

สป.ศธ.ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ

ผลการประเมินระดับชาติ

นวัตกรรมการศึกษาสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

อบรม หลักสูตร ฝึกทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลในโทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

“การศึกษาผลการนิเทศครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ประเภทสามัญศึกษา ด้วยเอกสารชุดฝึกอบรมแนวทางการ    วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์”

ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฏหมาย
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1

รายงานการวิจัย เรื่องรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร่

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ปีการศึกษา 2561 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ข่าวสารล่าสุด

[→ขอบคุณที่ติดตาม]

VTR ศธจ.แพร่

กันยายน 2023
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

แผนพัฒนาการศึกษา

Copyright © 2023 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD