ศธจ.แพร่ จัดกิจกรรมการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนการสอนตามบริบทของพื้นที่จังหวัดแพร่ โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็ง 1 อำเภอ 1 สถานศึกษาคุณภาพ”

ศธจ.แพร่ จัดกิจกรรมก