พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

วันที่ 26 มิถุนายน 2