การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผน/ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay
  • PDF