เอกสารกลุ่มลูกเสือและยุวกาชาด

SOUND ประกวดระเบียบแถว 2561

คู่มือระเบียบแถว 2561

วิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีการสอบลูกเสือโลกลูกเสือชั้นพิเศษและลูกเสือหลวง วิชานักบุกเบิก วิชานักสะกดรอย วิชานักสะสม วิชาผู้พิทักษ์ป่า วิชาแผนที่ทหารและเข็มทิศ วิชาพิเศษนักผจญภัย วิชาล่าม วิชาหน้าที่พลเมือง

เผชิญอุทกภัยฯ 2561

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
ลูกเสือวิสามัญ1 ม4
ลูกเสือวิสามัญ2 ม5_6
ลูกเสือสามัญ ป4
ลูกเสือสามัญ ป5
ลูกเสือสามัญ ป6
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่่ ม1
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่่ ม2
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่่ ม3
ลูกเสือสำรอง ป1
ลูกเสือสำรอง ป2
ลูกเสือสำรอง ป3

คลิปสวนสนามยุวกาชาด

เอกสารการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
คู่มืออบรมครูผู้สอนยุวกาชาด
แนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมฯ ยุวกาชาด

Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • PDF

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

นายอดุล     เทพกอม
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่

        นายศิริโชค  พิพัฒน์เสฐียรกุล
            รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่

แผนที่ ศธจ.แพร่

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2564

รายงานการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 2

แผนบูรณาการด้านศึกษาจังหวัดแพร่

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่2562-2565(ฉบับทบทวน2564)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ2564

ระบบฐานเงินเดือนข้าราชการ

Polls

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของสนง.ศธจ.แพร่

 • มาก (66%, 76 Votes)
 • มากที่สุด (23%, 27 Votes)
 • ปานกลาง (11%, 13 Votes)
 • น้อย (0%, 0 Votes)
 • น้อยที่สุด (0%, 0 Votes)

Total Voters: 124

Loading ... Loading ...

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

อบรม หลักสูตร ฝึกทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลในโทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

รายการข่าวสารการศึกษาเมืองแพร่ สวท.แพร่ FM 91 MHz

VTR ศธจ.แพร่

มิถุนายน 2022
พฤ อา
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

แผนพัฒนาการศึกษา

Copyright © 2022 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD