การขับเคลื่อนจริยธรรม

? ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

? คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

? ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เรื่อง แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do’s & Don’t) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

? แนวทางการประพฤติปฏิบัติตน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

? กิจกรรมการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ศธจ.แพร่

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay
  • PDF