การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

รายงานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร “No Gift Policy”

รายงานผล No Gift Policy

ศธจ.เเพร่ ประชุมเพื่อชี้เเจงการขับเคลื่อนตามโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุทิน จันทรวรเชตต์ ศึกษาธิการจังหวัดเเพร่ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเเพร่ แสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายไม่ใช้เเละไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (No Gift Policy) และประชุมเพื่อชี้เเจงการขับเคลื่อนตามโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามหลักธรรมาธิบาล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเเพร่ กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเเพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเเพร่ ตำบลป่าเเมต อำเภอเมืองเเพร่ จังหวัดเเพร่

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay
  • PDF