ศธจ.แพร่ พร้อมด้วยหน่วยงานทางการศึกษาร่วมลงนาม (MOU)

ศธจ.แพร่ พร้อมด้วยหน่วยงานทางการศึกษาร่วมลงนาม (MOU) ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมีหน่วยงานการศึกษาภาคีเครือข่ายในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีลงนาม 8 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เทศบาลเมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ บริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) และมีสถานศึกษาที่เป็นคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงขั้นพื้นฐาน ขั้นอาชีวศึกษา และขั้นอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน 17 แห่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แผนที่ ศธจ.แพร่

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2564

รายงานงบเที่ยบยอดเงินฝาก ประจำปี 2565

ระบบฐานเงินเดือนข้าราชการ

Polls

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของสนง.ศธจ.แพร่

  • มาก (66%, 76 Votes)
  • มากที่สุด (23%, 27 Votes)
  • ปานกลาง (11%, 13 Votes)
  • น้อย (0%, 0 Votes)
  • น้อยที่สุด (0%, 0 Votes)

Total Voters: 124

Loading ... Loading ...

สป.ศธ.ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ

ผลการประเมินระดับชาติ

นวัตกรรมการศึกษาสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

อบรม หลักสูตร ฝึกทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลในโทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

“การศึกษาผลการนิเทศครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ประเภทสามัญศึกษา ด้วยเอกสารชุดฝึกอบรมแนวทางการ    วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์”

ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฏหมาย
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1

รายงานการวิจัย เรื่องรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร่

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ปีการศึกษา 2561 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ข่าวสารล่าสุด

[→ขอบคุณที่ติดตาม]
กันยายน 2023
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

แผนพัฒนาการศึกษา

Copyright © 2023 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD