ศธจ.แพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เวทีพัฒนาศักยภาพกลไกภาคียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระดับผู้บริหาร สถานศึกษา/ครูที่ปรึกษาหรือผู้แทนสถานศึกษา”

ศธจ.แพร่ เข้าร่วมพิธ