ศธจ.แพร่ จัดกิจกรรม “ค่ายพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท” ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศธจ.แพร่ จัดกิจกรรม

ศธจ.แพร่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

ศธจ.แพร่ เข้าร่วมพิธ