ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดแพร่

ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประ