ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567