ศธจ.แพร่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการดำเนินการแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นและเด็กที่ออกจากระบบกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับจังหวัด

ศธจ.แพร่ ร่วมพิธีลงน