ศธจ.แพร่ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศธจ.แพร่ ลงพื้นที่นิ

ศธจ.แพร่ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 4 มิถุนายน 25