กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

? ลิงค์สำหรับดาวโหลด