ศธจ.แพร่ เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง 4 จังหวัด (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)

วันที่ 7 มีนาคม 2566