ศธจ.แพร่ ประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2567
ศธจ.แพร่ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
ศธจ.แพร่ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการระดับจังหวัดในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดแพร่
ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
ศธจ.แพร่ เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมวิทยุสื่อสารทางเลือกเพื่อการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay
  • PDF