ศธจ.แพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน โครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศธจ.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ศธจ.แพร่ จัดกิจกรรมการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนการสอนตามบริบทของพื้นที่จังหวัดแพร่ โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็ง 1 อำเภอ 1 สถานศึกษาคุณภาพ”
ศธจ.แพร่ ร่วมพิธีมอบเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต
ศธจ.แพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay
  • PDF