สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เปิดการพัฒนาหลักสูตร ครูรุ่นใหม่ เกษียณแสนสุข ผ่านระบบ KHURU Online
ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม และแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศธจ.แพร่ เข้าร่วมโครงการเวทีระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายฯ
ศธจ.แพร่ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.)
ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay
  • PDF